У жовтні відбудеться конференція до 125-річчя заснування музею

20.03.2024

Conf_10_2024_1200x628.jpg

Національний художній музей України, Національний музей історії України, Національний музей декоративного мистецтва України запрошують до участі у науковій конференції до 125-річчя з дня заснування «Національний український музей: часи, люди, долі», яка відбудеться в приміщенні Національного художнього музею України (вул. Грушевського, 6, Київ) 8–9 жовтня 2024 року. 

5 (17) серпня 1899 року в п’яти залах Київського міського музею старожитностей і мистецтв відкрилась перша виставка, присвячена ХІ археологічному з’їзду. З цього моменту розпочалась історія трьох провідних музеїв України – Національного художнього музею України, Національного музею історії України та Національного музею декоративного мистецтва України.

Конференція присвячена історії Міського музею старожитностей і мистецтв й раніше невідомим сторінкам будівництва музею, формуванню колекцій, відділу «Старий Київ», історії бібліотеки, проєкту Миколи Біляшівського «Національний український музей», співробітникам, які жили і працювали в музеї та багато ін. 

Конференція має охопити широке коло питань з історії Київського міського музею старожитностей і мистецтв та музеїв, які виникли на його основі, а також з розвитку музейної справи в Україні.

Робота наукової конференції передбачається за секціями:

  1. Сторінки історії Київського міського музею та музеїв-наступників. 
  2. Фундатори та працівники, їхній внесок у розбудову музеїв.
  3. Формування, збереження та популяризація колекцій.
  4. Музеї і війна (Перша і Друга світові, російсько-українська (з 2014 року)).
  5. Музеї вчора, сьогодні, завтра. Актуальні питання музеєзнавства.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: конференція відбудеться у змішаному форматі: офлайн і онлайн. Ідентифікатори конференції буде повідомлено окремо.

Заявки на участь у науковій конференції та тексти доповідей, просимо надсилати на електронну адресу: namumuseum.academy@gmail.com, до 30 серпня 2024 року.

За результатами роботи планується підготовка збірника матеріалів наукової конференції (статей, тез) із розміщенням на офіційних сайтах НХМУ, НМІУ, НМДМУ.

Вимоги до оформлення текстів 

Назва файлу формується за принципом «Стаття_Прізвище». У статті повинні бути вказані метадані, які публікуються і зберігаються в інформаційних та наукометричних базах: ORCID автора (авторів); відомості про автора (авторів) українською та англійською мовами (науковий ступінь, вчене звання, посада, назва та адреса установи, де працює автор (автори)); адреса електронної пошти автора (авторів); назва публікації українською та англійською мовами; ключові слова (5–8) та анотація українською та англійською мовами.

Обсяг тексту – до 30 000 знаків у форматі А4 комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (поля 20 мм з усіх боків, розмір шрифту 14 гарнітури Times New RomanMS Word (docdocx); оформлення посилань на джерела має відповідати форматуванню APA style. При посиланні на електронні джерела необхідно зазначити дату звернення (в дужках) до електронного документа. Ілюстрації до текступотрібно подавати окремими файлами у форматі JPG із послідовною нумерацією арабськими цифрами та підписами; посилання на ілюстрації в тексті («рис. ….») вказувати під їхнім порядковим номером; розмір зображення – не менше 300 dpi; окремим файлом надаються підписи до ілюстрацій. Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність статті несе автор (автори).

Оргкомітет наукової конференції не розглядатиме статті, які не відповідають зазначеним вище вимогам.

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь до координаторів конференції:

  • Тетяна Грущенко, вчена секретар Національного художнього музею України: + 38(067) 9671064, namumuseum.academy@gmail.com
  • Марія Срібна, вчена секретар Національного музею історії України: sribna@nmiu.org
  • Світлана Яценко, вчена секретар Національного музею декоративного мистецтва України – + 38(044) 2543642, decartmuseum@ukr.net

 

Інформаційний лист

 

Форма заявки

Поділитися