10:00 - 18:00
(044) 278 48 64 

 м.Київ
 вул. Володимирська, 2 

С Сфрагістика

Одною зі складових частин нумізматичного зібрання НМІУ є колекція печаток (331 од. зб.), що охоплює період від ХІ ст. до 2007 р.: вислі печатки зі свинцю, печатки установ, управлінь, фабрик, товариств; цехові, канцелярські, актові, посадові, урядові та особисті. Колекція почала формуватися в сер. 1950-х рр. і поповнювалася за рахунок закупівель, дарунків, надходжень з митниць та від різних установ. Деякі печатки є випадковими знахідками.

Фондова група містить вислі свинцеві печатки давньоруського часу та кін. XVI – поч. XVIІ ст. Зокрема, це актова печатка, що, ймовірно, належала князю Глібу-Давиду Володимировичу (991–1015), дві печатки часу правління Ярослава Мудрого (1019–1054), печатка Папи Климента VIІІ (1592–1605).

Реліквією часів національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. є печатка Штабу 2-ї Стрілецької Волинської дивізії військ УНР.

Найбільший розділ колекції складають виготовлені з сердоліку, яшми та кришталю 102 художні печатки-пластини польських шляхетських родин ХІХ ст. з зображеннями родових гербів, у 1957 р.  передані з Будинку-музею Т. Г. Шевченка.

У зібранні зберігаються 25 однотипних печаток приватних нотаріусів Російської імперії кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 19 печаток радянських партизанських загонів та 37 німецьких окупаційних печаток часів Другої світової війни.

14 особистих печаток ХІХ – поч. ХХ ст. з зібрання належали видатним науковцям, митцям, політичним, військовим та релігійним діячам, зокрема, печатка майбутнього Патріарха Русі-України, архиєпископа УАПЦ В. Романюка.

О. С. Родіонова,

старший науковий співробітник сектору нумізматики

Пошук по сайту

Календар подій

Новини

Анонси

Експонат Тижня

Off Canvas Menu (UA)