10:00 - 18:00
(044) 278 48 64 

 м.Київ
 вул. Володимирська, 2 

М Монети Київської Русі, Червоної Русі (львівські монети), Київського князівства (Володимира Ольгердовича), удільних князівств північно-східної Русі, московського царства, російської імперії

Група «Монети з часів Давньої Русі до 1917 року» у складі нумізматичного зібрання НМІУ налічує бл. 40 тис. од. зб. та поділяється на колекційну та скарбову частини (відповідно 40 та 60 %). Перша  містить предмети нумізматики, систематизовані за іменем правителя, роком та місцем карбування. Скарби впорядковані за датуванням, роком та місцем знахідки, крім випадків, коли монети зі скарбів були внесені до колекційного розділу.

Основними розділами групи є давньоруські монети та гривни кін. Х–ХV ст., монети українських земель ХІV–XV ст., російські монети удільного періоду ХІV–XVІ ст. (до реформи Олени Глинської 1534 р.), монети Московського Царства XVI – кін. XVIІ ст., монети Російської імперії XVIII – поч. XІX ст. та XIX – поч. XX ст.

Найвизначнішими нумізматичними предметами для вітчизняної науки є монети Давньої Русі. Вони мають виняткове значення не лише як нумізматичні раритети, а і як свідчення існування державності у кін. Х – на поч. ХІ ст.

Монети українських земель ХІV–XV ст. репрезентують період, надзвичайно мало висвітлений у історичних джерелах. Нумізматичними пам’ятками є монети київського князя Володимира Ольгердовича, подільських князів Федора та Костянтина Коріатовичів, новгород-сіверського князя Дмитра-Корибута, Галицької Русі часів Польського королівства.

Російські монети удільного періоду ХІV–XVІ ст. та Московського царства XVI – кін. XVIІ ст. представлені в колекційній та скарбовій частинах. Зокрема, єфимки з відзнакою є «свідками» грошової реформи царя Олексія Михайловича (1654–1663), а скарби сер. XVII ст. не лише демонструють перехід від талерної європейської до дротяної російської монети, а й ілюструють політичні події на території України часів гетьмана Б. Хмельницького.

Монети Російської імперії, які були в обігу на території України протягом тривалого часу , представлені в нумізматичному зібранні НМІУ в повному обсязі. Найрідкісніші з них – перші випуски золотих та срібних монет Петра І, Петра ІІ, срібні рублі та полтини імператора Івана Антоновича, деякі види монет Єлизавети Петрівни та Катерини ІІ (зокрема гроші для використання в межах імператорського двору), продукція провінційних монетних дворів, монети з новим дизайном Павла І, монети з платини Миколи І.

У скарбовій частині групи зберігаються комплекси, знайдені на території України, склад яких дає уявлення про грошовий обіг в різні історичні епохи.

Скарбами, обставини знахідки яких відомі з  архівних джерел, є скарби з Ніжина (1852, Чернігівська обл.), Києва (1876, садиба Кушнерьова); Сосниці (1911, Чернігівська обл.), Китаєва (1924, Київ), Гвіздова (1876, Київська обл.), Старої Буди (1863, Черкаська обл.) Лісконогів (дата невід., Чернігівська обл.), Березані (1957, Київська обл.), Києва  (1860, садиба Стародубцева), Басихіно (1888, Чернігівська обл.).

Ніжинський та Київський (1876) скарби, що містили лише давньоруські монети кін. Х – поч. ХІ ст., остаточно розвіяли сумніви про карбування грошей у Давній Русі. У Гвіздівському скарбі було виявлено нову монету у вітчизняній нумізматиці – денарій князя Володимира Ольгердовича (1363–1394). Час накопичення скарбу із київського передмістя Китаїв становить три століття (серед. XIV – серед. XVII ст.); ймовірно, він був скарбницею ченців Китаївської пустині.

На особливу увагу заслуговують монети, пов’язані з іменами видатних вчених та колекціонерів, причетних до вивчення та поповнення нумізматичного зібрання –   В. Антонович, К. Болсуновський, В. Шугаєвський, М. Біляшівський, Я. Волошинський, К. Страшкевич, М. Петров. Колекція формувалася також завдяки допомозі відомих колекціонерів сер. ХІХ – поч. ХХ ст. Е. Гуттен-Чапського, С. Бодилевського, М. Суріна, М. Чернева, М. Леопардова, О. Новицького.

Започаткована у сер. ХІХ  ст. група «Монети з часів Давньої Русі до 1917 року» є каталогізованою колекцією оригінальних предметів, походження яких підтверджене архівними документами.

В. В. Дубіцька,

зав. сектору медальєрики і фалеристики відділу нумізматики

Пошук по сайту

Календар подій

Цього дня

Новини

Анонси

Експонат Тижня

Off Canvas Menu (UA)