10:00 - 18:00
(044) 278 48 64 

 м.Київ
 вул. Володимирська, 2 

М Медальєрика

Колекція медальєрики нараховує майже 5 тис. ювілейних і памʼятних медалей XVII–XX ст. багатьох країн світу.

Початок формування зібрання пов’язаний з колекційною діяльністю останнього польського короля Станіслава-Августа Понятовського (1764–1795), на замовлення  якого була виготовлена єдина у світі серія золотих медалей із портретами польських королів, над якою  працювали видатні художники-медальєри Я. Холцгойзер (1741–1792) та Я. Рейхель (1746–1801).

Досить цікаве  зібрання зразків медальєрного мистецтва Російської імперії XVIII – поч. XX ст., зокрема медаль, присвячена підписанню Ніштадської мирної угоди між Росією і Швецією по завершенні Північної війни (1721). Крім того, в колекції зберігаються медалі із серії, присвяченої Північній війні, виготовлені за моделями  німецького медальєра Ф. Мюллера російськими майстрами Т. Івановим (1729–1803) та С. Юдіним (1730–1800).

З творів  XVIII ст. слід відзначити медаль на честь заснування Московського університету роботи Ж. Дасьє (1715–1759) та медалі «На честь підписання миру з Отаманською Портою» (1774) та «На приєднання Криму до Росії (1783) – Т. Іванова (1729–1803).

Медальєрику Росії ХІХ ст. демонструють твори Ф. Толстого (1783–1873): медаль «На 200-річчя заснування Віленського університету» та медалі із серії, присвяченої франко-російській війні 1812 р. Творчість іншого митця, А. Губе (1803–1848), представлена медаллю на честь весілля великої княгині Марії Олександрівни й великого князя Олександра Миколайовича (1841) та плакетою на честь спорудження в Санкт-Петербурзі Тріумфальної арки (1838).

До колекції НМІУ входять твори медальєрів др. пол. ХІХ ст., які працювали на замовлення окремих установ, відомств та товариств. У цей час збільшилася кількість медалей, присвячених видатним вченим, письменникам, громадським діячам, з’явилися медалі на економічну та селянську тематику. В музейній колекції представлені твори С. Важеніна (1848–1923), А. Грілехеса-батька (1822–1905) і А. Грілехеса-сина (1849–1912), М. Скуднова (1861–1916), А. Васютинського (1858–1935).

У зібранні зберігаються і взірці медальєрики колишнього СРСР, у якому ювілейна та пам’ятна медаль була засобом пропаганди радянського способу життя. Поряд з творами талановитих медальєрів (І. Комшилова, М. Шмакова, В. Акімушкіної та інш.) виготовлялись медалі досить низького художнього рівня, які, проте, цікаві як зразки матеріальної культури певної доби.

У колекції представлене також сучасне медальєрне мистецтво України, зокрема перша українська медаль роботи І. Макагона (1907–2001), присвячена 125-річчю з дня народження Т. Шевченка, медалі роботи відомих скульпторів Г. Кальченко (1926–1975), О. Скоблікова (1929–2005) і Ю. Скоблікової (1928–2013), членів FIDM (Міжнародної асоціації скульпторів-медальєрів), неодноразових учасників міжнародних медальєрних виставок О. Терьохіної та Н. Домовицьких.

Колекція медальєрики значно поповнилася за рахунок передачі і придбання приватних зібрань та дарунків художників-медальєрів.

З. О. Зразюк,

зав. сектору нумізматики, фалеристики, медальєрики та боністики

Пошук по сайту

Календар подій

Цього дня

Новини

Анонси

Експонат Тижня

Off Canvas Menu (UA)