Щодня  10:00 - 18:00
 Каса: до 17:00 

 м.Київ
 вул. Володимирська, 2 
 (044) 278 48 64

Н Нумізматика

Нумізматична колекція НМІУ – найбільша в Україні. Вона налічує бл. 120 тис. монет, медалей, орденів, паперових грошей, знаків та значків. Це зібрання формувалося впродовж XIX–XX ст. В його основу покладено три найбільші нумізматичні колекції Києва: Мінц-кабінету Університету святого Володимира, Церковно-археологічного музею Київської духовної академії та Київського художньо-промислового і наукового музею.

Найвідомішою була колекція Мінц-кабінету заснованого в 1834 р. Університету святого Володимира, у складі якої перебували нумізматичні зібрання ліквідованих після польського повстання 1830-х рр. Кременецького ліцею (бл. 20 тис. од. зб.) та Віленського університету (понад 2 тис. од. зб.),

З історією цього славетного науково-музейного осередку пов’язана діяльність видатних вчених К. Страшкевича, Я. Волошинського, В. Іконнікова, В. Антоновича та інших. Колекції Мінц-кабінету (які на поч. ХХ ст. нараховували 60 тис. прим.) досліджували відомі нумізмати В. Тизенгаузен, Ю. Іверсен, Е. Гуттен-Чапський, А. Куннік, І. Толстой та ін.

Не менш відомою в наукових колах була колекція нумізматики створеного в 1872 р. Церковно-археологічного музею Київської духовної академії, яка на поч. ХХ ст. налічувала близько 15 тис. екз. Першим і єдиним її зберігачем був М. Петров – відомий історик, заслужений ординарний професор, академік.

Наприкінці ХІХ ст. було створено Київський художньо-промисловий і науковий музей. У 1903 р. на честь освячення установи відомі київські колекціонери – вдова М. Суріна за заповітом чоловіка та С. Бодилевський – подарували музеєві свої зібрання. Завдяки цим дарункам зібрання НМІУ має у своєму складі златник Володимира Святославовича та колекцію російських монет ХVIII–ХІХ ст.

У 1930-х рр. означені колекції спочатку зберігалися в Музейному містечку на території Києво-Печерської лаври; у1936 р. збірки Мінц-кабінету Університету святого Володимира, і Церковно-археологічного музею Київської духовної академії були передані до Всеукраїнському історичному музею ім. Т. Шевченка.

У роки Другої світової війни колекція нумізматики зазнала втрат: частина її була евакуйована до Уфи, а та, що лишилася в Києві, була вивезена до Німеччини. У 1947 р. повернулась лише невелика кількість предметів колишньої колекції.

У нумізматичній частині зібрання НМІУ понад 100 тис. од. зб. У ній представлені монети багатьох країн від VII / поч. VI ст. до н. е. до сьогодення.

Одна з найбільших на пострадянському просторі колекція монет Давньої Греції, Риму, Візантії налічує понад 10 тис. од. зб. Найдавнішими є іонійські монети т. зв. архаїчного карбування з Березанського скарбу, (кін. VII – поч. VI ст. до н. е.), а також монети грецьких міст Північного Причорноморʼя: Ольвії, Пантікапея, Ніконія, Тіри, Херсонеса. Цікавою є колекція римських денаріїв, солідів та ауреусів часів Римської республіки та імперії. Найрідкіснішими серед них є медальйони Ліцінія (308–324) та Констанція II (337–361).

Окрасою нумізматичної колекції є 34 давньоруські срібляники з Ніжинського (1852) та Київського (1876). Скарбів. Крім того, у фондах зберігається подарований музею С. Бодилевським один з одинадцяти відомих науці златників.

Досить великим є зібрання реліктів «безмонетного періоду» – 110 монетних гривень київського, новгородського, чернігівського, волзького та литовського типів, які використовувались у грошовому обігу на території України в кін. ХІ – на поч. ХIV ст.

Гордістю нумізматичного зібрання є монети одного з найменш досліджених періодів історії України – XIV ст.: Великого князя Київського Володимира Ольгердовича (1363–1394), володаря Смотрича князя Костянтина (1380-і), новгород-сіверського князя Дмитра Корибута (1381–1404), т. зв. «київські» наслідування джучидських дірхемів тощо.

Колекція монет Московського царства та Російської імперії налічує бл. 40 тис. од. зб. До її складу входять одна з найбільших колекцій «єфимків з ознакою» Олексія Михайловича (1645–1676), монети удільного періоду (XIV–XV ст.), копійки царів від Івана Грозного (1533–1584) до Петра І (1682–1725); обігові, провінційні та пам’ятні монети XVIII – поч. ХХ ст.

Наступною за кількістю (бл. 40 тис. од. зб.) є колекція монет європейських країн від X ст. і до сьогодення. Найповніше представлено монетні системи Польщі, Священної Римської (Німецької) імперії, Німеччини, Голландської республіки, Швеції, Італії та ін. Окрасою групи є підбірка західноєвропейських талярів, золотих і донативних монет XVI–XVII ст.

До складу нумізматичної колекції музею входять знайдені у XIX–XX ст. на території України бл. 100 скарбів, які є важливим науковим джерелом вивчення грошового обігу від появи перших монет у VII ст. до н. е. і до поч. XX ст.

Нумізматичні зібрання постійно поповнюються знахідками окремих екземплярів і монетними скарбами завдяки археологічним розкопкам, дарункам та закупівлям. Музей одержує від НБУ монети незалежної України, зокрема памʼятні та ювілейні випуски.

Колекція медальєрики музею, як і нумізматична, найдавніша серед музейних зібрань. Вона налічує майже 5 тис. ювілейних і памʼятних медалей XVII–XX ст. багатьох країн світу. Перлиною цього зібрання є єдина у світі золота серія медалей із портретами польських королів, замовлена останнім польським королем Станіславом-Августом Понятовським (1764–1795). Досить цікавими є зразки медальєрного мистецтва Російської імперії XVIII – поч. XX ст., ювілейні і памʼятні медалі колишнього СРСР, зразки сучасного медальєрного мистецтва України. Ця колекція значно поповнилася за рахунок передачі і придбання приватних зібрань та дарунків художників-медальєрів.

За останні десятиліття сформувалася колекція фалеристики, в якій репрезентовано нагородні системи країн Європи, Америки та Азії. Найповніше представлені російські нагороди від «нагородних золотих» Олексія Михайловича (1645–1676) до нагород Тимчасового уряду та колишнього СРСР.

Чільне місце в зібранні посідає підбірка нагород, нагрудних знаків та значків періоду визвольних змагань 1917–1921 рр., Державного центру УНР в екзилі та сучасних державних нагород України.

Наймолодшою серед колекцій нумізматики є колекція боністики, яка налічує бл. 5 тис. од. зб. – паперових грошей різних країн і епох. У зібранні досить повно представлено грошові знаки Російської імперії, СРСР, України (1918–1920), місцеві випуски бон (1918–1920) та грошова система незалежної України.

Нумізматична колекція НМІУ є важливим науковим джерелом вивчення історії України та її грошового обігу від найдавніших часів до сьогодення.

З. О. Зразюк,

зав. сектору нумізматики, фалеристики, медальєрики та боністики

Пошук по сайту

Календар подій

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новини

Анонси

Експонат Тижня

logo

КОНТАКТИ:

Тел:

 +38 044 278 48 64

Запобігання корупції

Виконуючим обов’язки уповноваженої особи з питань запобігання корупції в Національному музеї історії України є провідний фахівець з антикорупційної діяльності – Базиленко Олег Анатолійович.

 dovira@nmiu.org

 вул. Володимирська, 2, м. Київ, 01001

Приєднуйтесь