10:00 - 18:00
(044) 278 48 64 

 м.Київ
 вул. Володимирська, 2 

Б Бібліотека

Бібліотека НМІУ була створена в 1902 р. як науково-допоміжний відділ Київського музею старожитностей та мистецтв. У 1909 р. нараховувалось 1700, а на початок 1916 р. – 5 366 книг, брошур, періодичних видань з археології, історії, етнографії, мистецтва, питань культури.

Бібліотека поповнювалась завдяки пожертвам різних наукових установ, товариств, навчальних закладів, меценатів (В. Кульженко, родина Терещенків). Цінні художні видання подарував Б. Ханенко, М.  Біляшівський – частину своєї бібліотеки, Д. Щербаківський – колекцію рукописних церковних книг і стародруків XVI–XVIII ст., долучились о цієї справи й інші.

Пізніше з бібліотеки до музейних фондів були переведені колекції стародруків, рукописних та документальних пам’яток, картографічні і образотворчі матеріали з історії України та Києва.

 У бібліотеці зберігаються  видання музею перших десятиліть ХХ ст.: путівники по музею та звіти за 1904–1915 рр., які містять відомості про нові надходження, склад колекцій, каталоги виставок.

До рідкісних видань належать  «Сказание о населенных местностях Киевской губернии. Собрал Л. Похилевич» (К., 1864), «Список населенных мест Киевской губернии» (К., 1900), «Описание Киева. Сочинение Николая Закревского» (М., 1868), «Киев теперь и прежде. Составил М. М. Захарченко» (К., 1888).

Бібліотека НМІУ, яка нараховує бл. 25 тис. найменувань, продовжує комплектуватися науковими виданнями.

Пошук по сайту

Календар подій

Новини

Анонси

Експонат Тижня

Off Canvas Menu (UA)