10:00 - 18:00
(044) 278 48 64 

 м.Київ
 вул. Володимирська, 2 

Е Епоха бронзи

Фондова група «Епоха бронзи» нараховує понад 38 тис. од. зб. основного фонду та 12 тис. од. зб. допоміжного, об’єднаних у бл. 150 колекцій.

Музейні предмети фондової групи представляють доволі широкий хронологічний період доби бронзи 3–2 тис. до н. е. Репрезентовано матеріали понад десятка археологічних культур, серед яких найбільші масиви належать ямній, катакомбній та зрубній культурно-історичним спільнотам, а також культурам шнурової кераміки, зокрема середньодніпровській. Крім того, фондова група містить предмети тшинецько-комарівської культурно-історичної спільноти та окремих культур, таких як бабинська, сабатинівська, ноуа, станівська й білогрудівська. Доповнюють широку картину доби бронзи на території України матеріали з інших музейних зібрань, у яких зберігаються пам’ятки культури кулястих амфор та білозерської культури. Тож фондові колекції НМІУ є повноцінною ретроспекцією культурного-історичного розвитку різних етнічних спільнот на території України протягом періоду від ранньої до фінальної бронзи.

Географічні межі зібрання охоплюють сімнадцять областей України, це Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорозька, Київська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська

Більшість колекцій містять матеріал, який характеризує різні сфери життя та побуту стародавніх народів. Чільне місце, звичайно, посідають керамічні вироби, представлені не тільки фрагментами посудин, а й повноцінними, добре збереженими зразками столового й кухонного посуду. Вигадливі форми та розкішна орнаментація кераміки доби бронзи з зібрання НМІУ є яскравою ілюстрацією майстерності давніх гончарів. До складу фондової групи входить також велика колекція крем’яних та кам’яних виробів, переважно знаряддь праці, проте серед них трапляються і характерні зразки зброї давніх народів: бойові сокири, булави, пращове каміння, наконечники стріл та дротиків. Дуже рідкісними є кам’яні ливарні формочки зі скарбів та майстерень давніх ливарників. У цих предметах відливали різноманітні вироби з бронзи, які і є визначальним символом епохи. У фонді зберігається невелика, проте яскрава колекція бронзових виробів (зброї, прикрас і знарядь праці), за якою можна простежити розвиток металургійного виробництва протягом всієї епохи. Окрему групу складають кістяні вироби: від простих проколок до витончених орнаментованих шпильок. Окрасою колекції є кам’яна білогрудівська антропоморфна стела ямної культурно-історичної спільноти – чудовий зразок мистецтва давнього населення.

Формування фондової групи «Епоха бронзи» почалося разом зі створенням музею, коли його фундатори передали до колекції свої зібрання. Основою збірки стали колекції з власних розкопок В. Хвойки та О. Бобринського, а також приватних колекцій Богдана і Варвари Ханенків та родини Терещенків. Прикладами матеріалів з розкопок, що надійшли до музею на поч. ХХ ст., є знахідки В. Хвойки з середньодніпровського курганного могильника поблизу с. Стрітівка на Київщині та матеріали О. Бобринського із курганів степових культур доби бронзи поблизу м. Сміла на Черкащині. Нині всі ці багаті, але переважно розрізнені матеріали об’єднані у великі збірні колекції, сформовані за географічним принципом, і обіймають великі територіальні масиви (Київщина, Чернігівщина, Черкащина та ін.).

Колекції доби бронзи постійно поповнювалися новими надходженнями протягом понад сторічної історії музею. Так, до 1920-х рр. належать знахідки з великих експедицій на новобудовах, зокрема Дніпрогесу. Однією з найкоштовніших колекцій можна назвати збірку матеріалів багатошарового поселення Дурна Скеля з розкопок А. Добровольського. У 1940-х рр. збірка збільшувалася за рахунок власних експедицій музею, наприклад, було досліджено багатошарові пам’ятки поблизу с. Волоське Дніпропетровської обл.

У др. пол. ХХ ст. до фонду надійшли важливі знахідки із розкопок С. Братченка (1974) на Луганщині (м. Сватово, с. Петрівка, с. Ковалівка), а також чимала кількість матеріалів Краснознаменської експедиції під керівництвом Г. Євдокимова (1979–1981). Вже на початку ХХІ ст. зібрання поповнилося цінним скарбом бронзових виробів, знайденим поблизу с. Худлове Закарпатської обл. У складі скарбу знаходився бронзовий меч – річ, яка рідко трапляється у знахідках предметів бронзової доби.

Матеріали фондової групи експонувалися на багатьох постійних та тимчасових виставках НМІУ, зарубіжних виставках в Італії, Канаді, Австрії та Німеччині. У 2013 р. на основі експонатів музейної збірки була побудована постійна експозиція «Епоха бронзи» (зал № 2), яка є чудовою характеристикою культурно-історичних процесів на території України за доби бронзи, а також надає можливість широкому загалу ознайомитися з найціннішими матеріалами фонду.

С. А. Сорокіна,

зав. сектору «Археологія доби каменю-бронзи»

Пошук по сайту

Календар подій

Новини

Анонси

Експонат Тижня

Off Canvas Menu (UA)