10:00 - 18:00
(044) 278 48 64 

 м.Київ
 вул. Володимирська, 2 

А Античні міста-держави Північного Причорномор’я

Античну епоху на території України (сер. VII ст. до н. е. – IV ст.) представляють матеріали з пам’яток Північного Причорномор’я – Борисфену (поселення на о. Березань), Ольвії (суч. с. Парутине Миколаївської обл.), Тіри (суч. Білгород-Дністровський Одеської обл.), Херсонесу (суч. Севастополь, АР Крим), Пантікапею (суч. Керч, АР Крим) та ін. Колекції фонду «Античні міста-держави Північного Причорномор’я» нараховують 23 638 од. зб.

Формування зібрання почалося з предметів із приватних колекцій кін. XIX – поч. ХХ ст., які стали фондовою основою КХПНМ. Це – матеріали зібрань Ф. Кундеревича, Б. Козловського, Л. Кудь, І. Суручана, Н. Левицького з Пантікапею, К. Костюжко-Волюженича з Херсонеса. Найбільшу кількість предметів із приватних колекцій нараховує зібрання раритетних античних речей родини Ханенків, що надійшло до музею в 1923–1924 рр.

З 1936 р. фонди поповнилися предметами античного часу з Музею старожитностей і мистецтв УСВ), ВЖК у Києві, ЦАМ КДА.

Понад 15 тис. од. зб. репрезентують матеріальну культуру античного міста Ольвії. Одними з перших у цій колекції стали матеріали з досліджень згаданої пам’ятки Б. Фармаковським (1882–1934), М. Макаренком (1926), І. Мещаніновим (1935). Фондова група поповнилася предметами розкопок Ольвії Інститутом археології АН УРСР під керівництвом Л. М. Славіна (1936–1940) і післявоєнних досліджень 1946 та 1948 рр.

У 1942–1943 рр. в окупованому німецькими військами Києві в будинку Педагогічного музею був створений «Крайовий музей до- і ранньої історії». У залі «Грецькі міста-колонії на берегах Чорного моря» експонувалися античні речі, частину яких згодом вивезли до Німеччини. Найкращі екземпляри так і не були повернені до музейного зібрання після закінчення війни.

У післявоєнні роки фондова група музею продовжувала поповнюватися. Так, її частиною стали матеріали досліджень античного поселення на о. Березань, передані Одеським історико-археологічним музеєм у 1946 р. У цьому ж році від Музею українського мистецтва надійшли знахідки з Ольвії. Також 1954 р. були передані експонати Керченського історико-археологічного музею, а в 1968 р. – матеріали з розкопок Державного музею образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна (Москва) в Пантікапеї. Колекцію античного Херсонеса в 1958 р. поповнили предмети з Херсонеського історико-археологічного музею.

У 1948 р. співробітниками музею проводилися розкопки античного поселення біля Закисової балки в Очаківському р-ні Миколаївської обл. Матеріали досліджень зберігаються у фондовій групі.

Колекція античної Тіри сформувалася завдяки предметам із приватної колекції В. Гриньківського, що надійшли до музею в 1992 р. Ще один сучасний колекціонер, С. Платонов, подарував музеєві частину свого зібрання, до якого входили також предмети античної доби. Останніми роками фондова група збільшується за рахунок передачі предметів із правоохоронних органів і Служби безпеки України.

Сьогодні кращі екземпляри античного зібрання можна побачити в оновленій експозиції на першому поверсі нашого музею в залі № 4.

О. О. Пукліна,

заступник головного зберігача фондів

Пошук по сайту

Календар подій

Новини

Анонси

Експонат Тижня

Off Canvas Menu (UA)